Novinky

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Škola zveřejní výsledky přijímacího řízení na střední školu následovně:

1. obory bez přijímací zkoušky

  • ve středu 19. května 2021


2. obory s přijímací zkouškou

  • ve čtvrtek 20. května 2021


Uchazeči po té začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisových lístků.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss