Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou výsledky 1. kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2024/2025:

rss