Novinky

Zveřejnění termínů závěrečné zkoušky oborů L+H

Organizace závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L+H.

Pravidla pokusného ověřování se upravují samostatným dokumentem dodatkem k pokusnému ověřování č. j. MSMT-4257/2021-1.

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání mechanik seřizovač s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník do 31. srpna 2021 Závěrečnou zkoušku budou žáci konat v září 2021, za stejných podmínek, které byly stanoveny pro jarní období.

Povinné zkoušky v oboru obráběč kovů:

  • Praktická zkouška 21. – 22. 9. 2021

  • Ústní zkouška 23. 9. 2021


Hodnocení praktické zkoušky a ústní zkoušky se oznámí žákovi v den celkového hodnocení (23. 9. 2021).


V Ledči nad Sázavou 13. 5. 2021

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss