ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ZKOUŠKY FCE A PET

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů se uchází o doživotně platný certifikát na své úrovni znalostí anglického jazyka.
Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Maturitní ročník 2020 se zapojil velmi úspěšně. Celkem 21 studentů z celkového počtu 27 obdrželo certifikát o složení mezinárodní jazykové zkoušky. Tři studentky se o certifikát neucházely, další tři byly bohužel neúspěšné. Zkoušku FCE složilo 8 studentů, zkoušku PET 12 studentů. Jeden student složil americkou zkoušku TOEFL na úrovni B2.
Kurz pro další ročníky (hlavně septima a 3.B, ale i mladší zájemci) bude probíhat ve 2. pololetí tohoto školního roku (březen až květen).

Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.


Termíny zkoušek v roce 2020:

14.3., 22.5., 13.6. PET papírovou formou

22.4. PET na počítači

7.4., 23.5. FCE na počítači

6.6., 9.6., 20.6. FCE papírovou formou


Setkání našeho kurzu budou probíhat vždy ve středu,

a to od 13.05 do 14.35, a to v učebně č. 16, popř. v učebně 7.

Datum kurzu: 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 6. 5., 13. 5., 27. 5., 10. 6.

ZMĚNY VYHRAZENY!


Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.


rss