ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zítra to spustíme aneb Hráli jsme v Divadle v Dlouhé.

Devět studentů ledečského gymnázia se zapojilo do projektu Zítra to spustíme, který iniciovala Knihovna Václava Havla, a byli natolik výborní, že byli pozváni k účinkování na divadelní přehlídce v Divadle v Dlouhé.  Cesta k tomuto úspěchu však začala již v září.

Projekt Zítra to spustíme! Organizátoři připravili jako příspěvek k letošním oslavám stého výročí vzniku Československa.  Naším cílem bylo vytvořit představení Havlovy hry Zítra to spustíme a inscenovat ji ve škole do konce října. Proč právě Václav Havel a tato hra? Slovy Knihovny V. Havla: " Hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Je psána svižným, živým jazykem a její poselství je stále více než aktuální. Autor dílo napsal u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988, žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo."  (www.vaclavhavel.cz).

 

Naštěstí  tvůrci projektu dali hercům i režisérům hry velkou volnost v pojetí. Proto jsme mohli zvolit formu scénického čtení  (mimo jiné proto, že "svižný a dramatický jazyk"  hry se složitými souvětími a  četným vsuvkami  bylo obtížné si zapamatovat) a za relativně krátký čas ji připravit. Studentky a studenti z kvarty a kvinty se do nacvičování pustili s elánem a velkým počtem inscenačních nápadů.  Některé z těchto nápadů  jsme postupně zavrhovali, ale ty nejlepší zůstaly. Hra byla doplněna velkými kresbami tehdejších státníků, moderní  mobilní komunikací (která ovšem měla jako vyzvánění dobové písně),   a dokonce i moderním hudebním pojetím (rapová interpretace písní Hej Slované a  Lví silou).  Svými výkony, které se po dobu zkoušení zlepšovaly, studenti potvrdili, že jsou velmi šikovní   i jako herci, protože jsou však amatéři, dva režijní pokyny se neustále opakovaly: NAHLAS a POMALU.  Výsledkem bylo velmi zdařilé představení, které  studenti  odehráli v multifunkčním sále gymnázia      24.10. 2018, aby bylo možné je natočit a zaslat do Knihovny Václava Havla.  Natáčení a následný střih a úpravu zajistila paní Markéta Pelikánová ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou, díky níž měla kvalitní inscenace i kvalitní záznam.         Dne 26.10. pak hru zhlédli žáci nižšího gymnázia jako součást projektového dne ke stému výročí vzniku republiky.

 

Cíl projektu jsme tímto splnili, ale čekali jsme na odezvu   od organizátorů. Byli jsme opravdu potěšeni, když jsme dostali pozvání na závěrečné setkání zúčastněných škol, které proběhlo   27. 10. 2018 v Divadle v Dlouhé v Praze a mělo podobu  divadelně- filmového pásma, ve kterém se v úryvcích představily všechny inscenace (celkem osmnáct).  Z našeho představení   autoři pásma použili jednak filmovou ukázku, jednak byli studenti požádáni o realizaci dvou scén přímo na jevišti Divadla v Dlouhé. Radost i nervozita byly veliké, ale kvartáni a kvintáni   všechno zvládli skvěle. Zároveň  měli na této akci možnost porovnat svoji   inscenaci s ostatními a zjistili, že  se jejich práce velice povedla, že předvedli výborné výkony (ve školním sále i v divadle) a že nebyli pozváni do divadla jen dopočtu. 

Na závěr tedy představme úspěšné divadelníky:  Zdeněk Jelínek, Milan Maxa, Šimon Prchal, Vojtěch Scholze a Anežka Vacková z kvarty, Viktorie Kubíčková, Václav Novotný, Tereza Poláková a Veronika Veselá z kvinty. Děkujeme za nasazení a vytrvalost, s jakými k celému představení přistupovali, a za to, jak úspěšně v tomto projektu reprezentovali ledečské gymnázium. Naše poděkování také patří paní Markétě Pelikánové ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou za nafilmování a úpravu filmové verze naší inscenace a Václavu Čapkovi z kvarty, který se na natáčení také významně podílel.

Filmovou reportáž ze setkání v Divadle v Dlouhé a další podrobnosti o projektu (zapojené školy apod.) najdete na:  https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/zitra-to-spustime; https://www.youtube.com/watch?v=MfbdyEchkrA

Rozhlasová reportáž: https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=ČRo+Radiožurnál&porad%5B%5D

Na závěr ještě slova autora hry   -  Václava Havla:                                                                                                             Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.


Za všechny zúčastněné z ledečského gymnázia

Lenka Trtíková


rss