ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky svářecího kurzu

V pátek 24. listopadu 2017 proběhly na odborné škole v Ledči nad Sázavou závěrečné zkoušky první skupiny základního svářecího kurzu v ochranné atmosféře, které vykonali žáci třetího ročníku oboru Strojní mechanik a nástrojař. Kurz i zkoušky probíhaly ve svařovně ve školních dílnách. U závěrečných zkoušek, které se skládaly z praktické části, písemné části a testu z bezpečnosti práce, uspěli velmi dobře všichni žáci kurzu. Jeden žák navíc na požadavek budoucího zaměstnavatele absolvoval ještě státní závěrečné zkoušky EN.  Nejlepší absolventi kurzu opět pojedou reprezentovat školu na mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár Linde ve Frýdku-Místku.

Josef Vitiska, vedoucí učitel

rss