ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky na SOŠ

První polovina června byla ve znamení skládání jednotlivých částí závěrečné zkoušky oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů. Kluci nejprve psali písemnou práci, poté prokázali prakticky získané teoretické znalosti a poslední částí byly ústní zkoušky před zkušební komisí.

Výsledkem jejich přípravy je úspěšné zvládnutí všech částí. Den D nastal 19. 6. 2023, kdy jsem všem žákům mohla předat výuční listy na MÚ Ledeč nad Sázavou. Jeden žák prospěl s vyznamenáním.

Do dalšího života přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů, jak v osobním, tak i profesním životě.

Ing. Hana Volencová
třídní učitelka


rss