ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky na SOŠ

V úterý 14. 6. 2022 dokončili naši učni sérii závěrečných zkoušek završujících jejich tříleté studium v oborech strojní mechanik a obráběč kovů. Při písemné, praktické a ústní zkoušce prokázali znalosti a dovednosti potřebné k získání výučního listu.

Blahopřejeme.

Slavnostní předání výučních listů proběhlo na MÚ v Ledči nad Sázavou ve čtvrtek 16. 6. 2022.

Ing. Jaroslav Adamus a Mgr. Josef Jakl (třídní učitelé)

rss