ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky a slavnostní předání výučních listů

Práce učitele je radostná sama o sobě, ale někdy bývá ještě o něco radostnější! A to především ve chvílích, kdy žáci během studia dosáhnou nějakého významného úspěchu. To se pak třídní učitelé mohou také radovat, jsou pyšní na svoje svěřence. Ale zadostiučinění necítí jen učitelé, ale také rodiče, kteří se dojímají nad úspěchy svých dětí. Spokojeno bývá také vedení školy, protože i jim přináší každý úspěch žáků velkou radost.

Když se tohle všechno stane, vše se povede a sejdou se všichni výše jmenovaní v jeden den a na jednom místě, tak z toho bývá slavnost plná neobyčejných okamžiků, na které se nezapomíná. A přesně takové bylo i slavnostní předávání výučních listů (v oboru Obráběč kovů), které proběhlo 29. 9. 2021 v sále Městského úřadu Ledeč nad Sázavou.

Složit závěrečné zkoušky, rozšířit si své vzdělání a získat výuční list, mají na naší škole možnost i studenti jinak čtyřletého maturitního oboru Mechanik seřizovač. Této možnosti využilo všech jedenáct studentů ze třídy 4. MS.

Studenti nejprve skládali praktické zkoušky ve školních dílnách, minulý čtvrtek pak patřil ústním zkouškám. Zvládli to bez potíží a se ctí. Prospělo všech jedenáct chlapců, čtyři z nich dokonce s vyznamenáním. Zaslouženě si pak od starosty města Ing. Zdeňka Tůmy a ředitelky školy Mgr. Ivany Vitiskové převzali výuční listy a vysvědčení.

Právě díky chlapcům ze třídy 4. MS jsme měli hezčí jedno zářijové odpoledne, mohli jsme se všichni společně potkat a radovat se dohromady.

A na závěr jeden osobnější dovětek od třídní učitelky: Ať vám ten výuční list slouží a skutečně jej využijete. Mám z vás radost. Jste moji kluci nejšikovnější!

Mgr. Adéla Štefánková, třídní učitelka


rss