Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021


K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání. Žákům je umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. května 2021.

Současně se umožňuje, aby kterýkoliv žák podal žádost o opakování ročníku.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek, klasifikace zůstává nezměněna.

Povinné zkoušky v oborech strojní mechanik, nástrojař a obráběč kovů:

  1. Praktická zkouška 3. – 4. 6. 2021
  2. Ústní zkouška 11. 6. 2021


Výsledek praktické a ústní zkoušky se žákům oznámí v den konání ústní zkoušky.


Žáci třetího ročníku oboru vzdělání mechanik seřizovač s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021, za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období.

Povinné zkoušky v oboru obráběč kovů:

  1. Praktická zkouška 21. – 22. 9. 2021
  2. Ústní zkouška 23. 9. 2021


    Dokument ke stažení
    rss