ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky

Na střední odborné škole v Ledči nad Sázavou proběhly závěrečné zkoušky oborů Strojní mechanik a Nástrojař. Závěrečná zkouška se skládala z praktické, písemné a ústní zkoušky. Čtyři vyznamenaní a ostatní úspěšní absolventi si v pátek 19. 6. 2020 převzali výuční listy a svářecí průkazy. Celá ceremonie se odehrávala v prostředí ledečského hradu za účasti starosty města Ledče nad Sázavou, vedení školy, třídního učitele, dalších učitelů a rodičů.


rss