ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěrečné zkoušky

14. června na naší škole proběhlo poslední kolo "velkého" zkoušení. Žáci oborů Strojní mechanik a Nástrojař skládali po tříletém vzdělávání své závěrečné ústní zkoušky. Za sebou měli již úspěšně složenou písemnou a praktickou část a tento den je ještě čekalo ověření jejich teoretických znalostí formou ústního zkoušení.

Všech 14 žáků oboru Strojní mechanik a 4 žáci oboru Nástrojař úspěšně ukončili třetí ročník, úspěšně absolvovali nejdříve písemnou, poté praktickou a následně i ústní závěrečnou zkoušku, které se kromě zkoušejících pedagogů účastnili i dva odborníci z praxe. Pět žáků dosáhlo u závěrečné zkoušky velmi dobrých výsledků a mohli své studium ukončit s vyznamenáním.

A tak mohli za přítomnosti rodičů, prarodičů i přátel převzít na městském úřadě svůj výuční list.

Přejme jim tedy úspěšné využití nabitých znalostí v praxi a těm, kteří ještě budou chtít pokračovat dále ve studiu, také hodně studijních úspěchů.

Ing. Jana Flekalová

rss