Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů

Závěrečná konference projektu

V pátek 29. 11. 2013 se na střední odborné škole konala závěrečná konference k projektu Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/01.0019. Na konferenci byl projekt představen veřejnosti.

Projekt probíhá od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 a je financován z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % z rozpočtu ČR. Celkový rozpočet činí 1 932 235,78 Kč.

Cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence žáků z oblasti programování v technických oborech SOŠ v Ledči nad Sázavou a zvýšit zájem žáků základních škol na Ledečsku o technickou a řemeslnou oblast v zájmovém kroužku Hrátky s počítačem a robotem.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

 • Spolupráce s podniky a zaměstnavateli
 • Vytváření učebních dokumentů a metodik výuky v oblasti řízení strojů
  • Odborný výcvik
  • Programování CNC obráběcích strojů
  • Základy tvorby aplikací
 • Vytváření vzdělávacího programu zájmového vzdělávání Hrátky s počítačem a robotem
 • Pilotní ověření vytvořených učebních dokumentů ve výuce
 • Inovace učebních dokumentů

Počet úspěšně podpořených osob v rámci projektu je 91 žáků střední školy, 10 žáků základní školy a 7 učitelů střední odborné školy. V rámci projektu se podařilo vybavit počítačovou učebnu 15 ks nových počítačů a laboratoř CNC 6 ks  programovacích stanic Heidenhain, na kterých probíhalo pilotní ověřování vytvořených učebních dokumentů. Vytvořené učební dokumenty budou v dalších letech využívat žáci při výuce v odborných předmětech.

rss