ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Závěr roku 2023 na ledečské střední škole

Poslední dny vyučování v roce 2023 byly netradiční a plné aktivit.

Do Světlé nad Sázavou na výstavu Korunovační klenoty a tradice Vánoc zavítali v prosinci žáci primy, sekundy, tercie a prvního ročníku oboru informační technologie. Pro první ročníky gymnázia a odborné školy paní Mgr. Jana Sklenářová připravila zajímavý program Poselství křesťanských svátků Vánoc. Připomněla nám příběh sv. Josefa a sv. Marie a jeho odkaz do dnešní doby. Apelovala na dobré vztahy žáků mezi sebou ve třídách.

Ve středu mohli všichni žáci gymnázia a odborné školy zhlédnout v našem sále divadelní představení žáků chotěbořského gymnázia Pelíšky. Sportovní den žáků gymnaziálních oborů proběhl ve čtvrtek, a v pátek obsadili halu žáci střední odborné školy. Navzájem hráli turnaje ve florbale, přehazované nebo volejbale. Na gymnáziu se konal turnaj v deskových hrách.

V posledních vyučovacích hodinách měla také každá třída možnost strávit společně čas se svými třídními učiteli, ať už formou besídky, ochutnáváním cukroví, povídáním. Ve finanční gramotnosti se zdokonalili žáci druhých ročníků střední odborné školy.

V našem sále se konala i tradiční vánoční besídka, kterou si pro žáky gymnázia připravili žáci posledního ročníku oktávy a čtyřletého gymnázia 4. B.

V úvodu jsme minutou ticha uctili památku obětem tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na střední odborné škole před vyhlášením vánočního florbalového turnaje. V této době si všichni uvědomujeme, jak je důležité prožívat společně strávené chvíle se svými blízkými, rodinou a přáteli.

V novém roce 2024 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, vzájemného porozumění a spokojenosti v soukromém i pracovním životě.

Ing. Vlasta Rýdlová


rss