ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Záložka zase spojuje školy

Již potřetí se naše škola zúčastnila projektu s názvem Záložka spojuje školy.
Tento projekt společně pořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Jednalo se o 14. ročník tohoto česko-slovenského projektu, letos na téma: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Cílem projektu je navazování kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Studenti v rámci projektu vytvořili záložky do knihy na projektové téma a vyměnili si je s partnerskou školou na Slovensku. Mohli tak darovat svou záložku a zároveň být obdarováni. Na záložkách opět pracovali studenti třídy 1.P. Výměna tento rok proběhla se studenty Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košicích.

Naši studenti měli možnost získat milý originální dárek a také zde byla příležitost k navázání nových přátelství. Věříme, že když se pak začtou do pěkné knihy, kterou jim kamarád ze Slovenska představil anebo i jiné, bude jim záložka milou společnicí.

Mgr. Stanislava Mrázková

rss