ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zájezd do Švýcarska

Stalo se již tradicí, že se studenti ledečského gymnázia, kteří se učí němčinu, vydávají společně se svými učiteli i do jiných německy mluvících destinací, než jsou tradiční každoroční Drážďany nebo Vídeň. Letos to bylo – již podruhé – Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Zájezd se uskutečnil 13. – 17. května a byl velmi pestrý. Bydleli jsme v Alpách a pohybovali jsme se hlavně v alpských regionech, takže jsme mohli zblízka obdivovat jejich krásy, včetně městečka Zermatt s vyhlídkou na proslulou horu Matterhorn. Ale viděli jsme i Rýnský vodopád u Schaffhausenu, projeli jsme se po Bodamském jezeře a procházeli se po břehu Ženevského jezera.

Prohlédli jsme si také některá města – Konstanz, kde byl upálen Jan Hus, Luzern a hlavní města obou zemí, Bern a Vadúz.

Poslední den pobytu nám zpestřila návštěva sýrárny, ale hlavně moc pěkná exkurze do čokoládovny Nestlé, která slavila asi největší úspěch.

Zájezd se všem líbil i proto, že bylo nádherné počasí. A kromě toho, že se žáci seznámili s částí švýcarských reálií, bylo pro ně velkou zkušeností, že si mohli procvičit své znalosti němčiny.

Mgr. Václava Pajerová


FOTOGALERIE

rss