ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zahájení školního roku

Nový školní rok začal v letošním roce 1. září 2021. První hodinu se setkali ve svých kmenových třídách třídní učitelé se svými žáky.

Ředitelka školy a ZŘ pro vzdělávání přivítaly první ročníky. Na gymnázium nastupuje 30 žáků do primy osmiletého gymnázia a 22 žáků do 1. B čtyřletého gymnázia. Na střední odborné škole je letos velký zájem o maturitní obory, v lavicích zasedlo 32 žáků: 22 žáků oboru informační technologie a 10 žáků oboru strojírenství se zaměřením na programování CNC. Do učebního oboru strojní mechanik nastoupilo 6 žáků.

Přejeme všech žákům úspěšný školní rok 2021 – 2022, hodně zdraví a pohody.rss