ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zahájení školního roku

Školní rok 2023/2024 jsme zahájili v pondělí 4. září 2023 první vyučovací hodinu. Do prvního ročníku nastupují do primy žáci osmiletého gymnázia, do 1. B žáci čtyřletého gymnázia, na střední odborné škole do třídy 1. I žáci oboru informační technologie, do třídy 1. ST žáci strojírenství a do třídy 1. SM a 1. OK žáci oboru strojní mechanik a obráběč kovů.

Přejeme všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy pohodový školní rok, hodně zdraví, štěstí a lásky.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss