ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zahájení nového školního roku - střední škola

Nový školní rok byl zahájen pro žáky střední školy v pondělí 2. září 2019 a pro studenty vyšší odborné školy bude zahájen v pondělí 9. září 2019. Ve školním roce 2019/2020 se ve škole vzdělává 370 žáků a studentů ve 20 třídách. Na výuce se podílí 41 učitelů a ve škole pracuje 16 nepedagogických zaměstnanců.

Výuka probíhá ve třech budovách – gymnázium na Husově náměstí, SOŠ a VOŠ v Koželské ulici a areál školních dílen v Poštovní ulici.

Na nový školní rok jsme připravili mnoho zajímavých aktivit, které doplní výuku. Jedná se například o odborné přednášky našich absolventů a odborníků z praxe, odborné exkurze, zájmové kroužky, divadla, aktivity s VŠ atd. Pravidelně realizujeme charitativní akce pro potřebné a účastníme se mnoha regionálních aktivit, např. Čistá Vysočina, S Vysočinou do Evropy atd. V listopadu budeme společně s Krajem Vysočina opět prezentovat naši školu na výstavě Mlady Tvorca v Nitře (SR).

Škola je zapojena v mnoha projektech, které pomáhají žákům a studentům rozvíjet požadované kompetence a zlepšovat materiální zázemí školy. Rozhodnutím MŠMT jsme získali dotaci na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol na školní rok 2019/20 v celkové výši 250 000 Kč. Prostředky budou využity pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia na úhradu cestovného, vstupného, stravného a ubytování při zájezdech do paměťových institucí v České republice (muzea, památníky, knihovny, národní ústavy, hrady, zámky atd).

V letošním školním roce se rozvine spolupráce se slovenskou Střední odbornou školou technickou v Komárně. V rámci spolupráce dojde k výměnným pobytům žáků obou škol.

Škola má velmi dobré materiální vybavení a vznikají nová odborná pracoviště. Připravujeme s Krajem Vysočina rozsáhlou rekonstrukci střech ve školních dílnách, která bude realizována po etapách v následujících letech. Žákům a studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky, biologie a odborné učebny jazyků, výtvarné výchovy, automatizace, programování, 5 učeben informačních technologií, učebna CAD/CAM, fiktivní firma pro podnikání, svářečská škola, CNC centrum. Pro výuku slouží také vlastní multifunkční sál, moderní sportovní hala, hřiště s umělým povrchem a školní hvězdárna.

Ve škole z cizích jazyků vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Své znalosti si mohou žáci a studenti zdokonalit mimo pobytů v Německu, Rakousku, Anglii, Rusku atd. také na odborných praxích u zaměstnavatelů.

Pro výuku na odborné škole máme již tři velká obráběcí a frézovací centra CNC. Vyučujeme programování CNC strojů v programech HEIDENHAIN, FANUC a SIEMENS SINUMERIK.

Pro nové žáky studijních i učebních oborů organizujeme začátkem září spolu se Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou adaptační kurzy.

Uchazečům nabízíme gymnaziální, střední odborné a vyšší odborné vzdělávání. Gymnaziální vzdělávání je osmileté i čtyřleté a připravuje žáky na všechny typy vysokých škol. Absolventi gymnaziálního vzdělávání jsou velmi úspěšní na vysokých školách. V odborném vzdělávání se specializujeme na strojírenství, informační technologie a ekonomiku. Vzděláváme v oborech čtyřletých s maturitní zkouškou – Strojírenství (zaměření 3D modelování), Informační technologie (zaměření reklama a webdesign), Mechanik seřizovač (zaměření CNC stroje). Dále vyučujeme v tříletých učebních oborech s výučním listem – Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů. Nabízíme učební obor s výučním listem (vhodný pro děvčata) -  Informatika ve skladování a propagace. Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi maturitních oborů mohou studovat na VOŠ tříletý vzdělávací program Ekonomika a management podniku s právem absolventů užívat titul DiS. Tento vzdělávací program je možné studovat v denní i v kombinované formě.

V průběhu prázdnin jsme opravovali, malovali, stěhovali, vybavovali některé prostory novým nábytkem, také měnili podlahové krytiny a připravovali rozvrh pro nový školní rok. Na gymnáziu jsme dokončili novou laboratoř biologie vybavenou mikroskopy a PC technikou, inovovali jsme odbornou učebnu výtvarné výchovy. Na střední odborné škole jsme vybudovali novou mediální učebnu, která je propojena se školní knihovnou. Zrekonstruovali jsme učebnu pro výuku programování CNC strojů ve školních dílnách, do učebny CNC jsme darem získali počítače od společnosti Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou.

Prázdninový provoz naší školy (vaření, úklid, opravy, ubytování) zajišťovali zejména nepedagogičtí zaměstnanci. Touto cestou jim velmi děkuji za odvedenou práci. V průběhu prázdnin opakovaně vyhledávají naše služby sportovní týmy, kterým zajišťujeme ubytování, stravování, pronájem sportovní haly a venkovních prostor.

Přeji všem žákům, studentům, svým kolegům a zaměstnancům školy úspěšný nový školní rok 2019/20 plný spokojenosti a radosti.

Srdečně zveme širokou veřejnost a uchazeče o studium na dny otevřených dveří školy v pátek 22. listopadu a v soboru 23. listopadu 2019.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss