Novinky

Zahájení nového školního roku 2023-24

Začíná další školní rok, na který se všichni těšíme. Do nového školního roku vstupujeme s novými projekty a aktivitami, které jsme pro žáky a studenty připravili.
Žádné zahájení školního roku se neobejde bez důkladné přípravy. V průběhu prázdnin probíhá na naší škole spousta činností, ať už pravidelných ekonomicko-provozních, tak i přípravných, kde připravujeme rozvrh hodin, administrujeme projekty, archivujeme, opravujeme, malujeme, stěhujeme apod. Asi nejviditelnější změnou je nová střecha na budově bývalého internátu v Koželské ulici, kde od května do srpna probíhala výměna nové střešní krytiny. Dle plánu budeme pokračovat i v novém školním roce, kdy dojde k výměně střešní krytiny na sousední budově sportovní haly. V průběhu prázdnin došlo na úpravu povrchu u zadního vchodu do budovy gymnázia, kde se vyrovnal a upravil terén a položila se zámková dlažba. Přípravné práce probíhaly i na třetím pracovišti v Poštovní ulici, v tomto areálu budeme stavět v příštím roce novou výrobní halu pro dvě specializované dílny a tak se projektuje, měří apod. V rámci celé školy došlo k modernizaci stravovacího a docházkového systému školy, proběhla výměna nových čteček, které umožní vstup žákům, studentům a zaměstnancům školy mimo čipy také používat ISIC karty nebo aplikaci v mobilním telefonu. V průběhu prázdnin se intenzivně pracovalo na novém rozvrhu hodin, který není v naší škole vůbec jednoduchý a vyžaduje mnoho hodin práce, aby se propojila výuka ve třech areálech školy včetně přemísťování učitelů. Prázdniny jsou dobou, kdy probíhá závěrečná administrativa školního roku, náročná archivace dokumentů a příprava na nový školní rok. Prázdninový provoz školy (vaření, úklid, opravy, ubytování) zajišťovali zejména nepedagogičtí zaměstnanci. V průběhu prázdnin opakovaně vyhledávají naše služby sportovní týmy, zajišťujeme ubytování, stravování, pronájem sportovní haly a venkovních prostor. Novinkou v průběhu prázdnin bylo natáčení seriálu televize Nova Odznak Vysočiny 3 v areálu naší školy.

Touto cestou děkuji pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za odvedenou práci o prázdninách, která byla často nad rozsah jejich povinností. Velké poděkování patří panu Mgr. Petru Drahokoupilovi, který po ukončení pedagogické činnosti a odchodu do důchodu nám roky zodpovědně a bezproblémově vedl organizaci a správu sportovní haly pro veřejnost. Přejeme mu hodně zdraví, sil a optimismu do dalších let. Nově bude organizaci a správu sportovní haly zajišťovat také velký sportovec a znalec místního sportovního prostředí pan Miroslav Hánečka.

Zahájení školního roku střední školy proběhlo v pondělí 4. září 2023. Do prvních ročníků nastoupilo 30 žáků primy (osmileté gymnázium), 19 žáků 1.B (čtyřleté gymnázium), 27 žáků informačních technologií (1.I), 12 žáků strojírenství (1.ST) a 10 žáků tříletých učebních oborů obráběč kovů (1.OK) a strojní mechanik (1.SM). V novém školním roce jsme otevřeli další samostatnou třídu čtyřletého gymnázia (1.B). Začátkem září organizujeme pro nové žáky střední školy adaptační dny, některé spolu se Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou.
V letošním školním roce nastupují na školu také čtyři noví učitelé, kteří rozšíří náš pedagogický sbor. Na vzdělávání žáků a studentů se bude v novém školním roce podílet 46 pedagogů a dalších 16 nepedagogických zaměstnanců.
Novinkou ve výuce jazyků bude přítomnost asistentky pro výuku angličtiny z Fulbrightova stipendijního programu Beatrice Allison Voorhess (rodilá mluvčí).
Rozšiřujeme spolupráci s odbornými školami na Slovensku. Mimo vzájemných výměnných pobytů budeme nově zajišťovat i třítýdenní praxe v ledečských firmách pro slovenské žáky strojařských oborů tentokrát ze SOŠ techniky a služeb Brezno, v rámci projektu Erasmus plus.

Škola má pro vzdělávání připraveno velmi dobré materiální vybavení, ještě připravujeme pro žáky novou učebnu pro výuku jazyků na gymnáziu, která by měla být zrealizována do konce kalendářního roku. V současné době připravujeme výsuvné počítače a speciální nábytek. O prázdninách jsme pořídili také nové počítače do jedné učebny pro programování CNC ve školních dílnách. Jsme zapojeni v mnoha projektech, které pomáhají žákům a studentům rozvíjet požadované kompetence a zlepšovat materiální zázemí školy. Žákům a studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky (včetně hvězdárny), biologie a odborné učebny jazyků, výtvarné výchovy, informačních technologií, programování, svařování a CNC. Pro výuku slouží také vlastní multifunkční sál, moderní sportovní hala, hřiště s umělým povrchem. Ve škole se z cizích jazyků vyučuje angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina. Využíváme moderní technologie a digitálních technologie ve výuce. Spolupracujeme s regionálními podniky, realizujeme svářečské kurzy a praxe u zaměstnavatelů. Ve strojírenských oborech se v posledních letech zaměřujeme na programování CNC strojů v programech HEIDENHAIN, FANUC a SIEMENS SINUMERIK. Nově nabízíme žákům základních škol dva maturitní obory – Robotika a Programátor CNC, ve kterých mohou získat po třetím ročníku také výuční list. Vzhledem k tomu, že v učebních oborech s výučním listem nabízíme strojírenské obory, které preferují zejména chlapci, připravujeme nový učební obor vhodný také pro dívky Reprodukční grafik a administrativa. Uchazeči o studium maturitních oborů si budou moci zvolit obor Informační technologie nebo nově i Informační technologie – ekonomika a služby. Věříme, že nový školní rok přinese všem hodně nových, zajímavých informací, zkušeností a společných zážitků.

Zveme veřejnost a zájemce o studium na dny otevřených dveří školy v pátek 3. listopadu 2023 a v sobotu 4. listopadu 2023. Více informací na www.gvi.cz

Přeji žákům, studentům, svým kolegům a také rodičům úspěšný nový školní rok 2023/24 plný zdraví, optimismu, spokojenosti a pohody.Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss