ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Žáci strojírenských oborů ledečské odborné školy v celostátních soutěžích

Miroslav Váňa, žák čtvrtého ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač zvítězil v krajském kole Kovo Junior 2019 - Mechanik seřizovač a postoupil do celostátního kola soutěže, které se konalo 12. – 14. 3. 2019 na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. Miroslav Váňa vytvořil dva programy v řídícím systému Heidenhain dle zadaných výkresů a propozic. Celkově se v celostátním kole umístil na 13. místě.

Další žák, který se zúčastnil celostátního kola Kovo Junior 2019 Strojní mechanik, nástrojař a puškař, byl žák 1. ročníku učebního oboru nástrojař Radek Ritschel. Celostátní kolo se konalo 8. – 9. 4. 2019 na Střední škole technické v Opavě. Radek Ritschel prokázal své velmi dobré kvality v ručním zpracování kovů a při měření a hodnocení svého výrobku získal 205 bodů, které by mu zajišťovaly 8. místo, ale v teorii se projevilo, že je žákem teprve 1. ročníku a chybějí mu znalosti z 2. a 3. ročníku a zde získal pouhých 66 bodů a v celkovém součtu to stačilo na pěkné 11. místo.

Další soutěž, které se žáci odborné školy zúčastnili, byla mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár Linde ve Frýdku-Místku, která se konala 16. – 17. 4. 2019. Mezinárodní soutěže se zúčastnili žáci z České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska a Ukrajiny. Zde reprezentovali naši školu dva žáci 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik Vít Hemerka a Dominik Hyrš. Vít Hemerka soutěžil v metodě 135 (sváření v ochranné atmosféře CO2 ) a skončil celkově v mezinárodní soutěži na 13. místě. Dominik Hyrš soutěžil v metodě 141 (netavící se elektrodou) a umístil se na celkovém pěkném 11. místě.

V soutěžích si naši žáci ověřují své znalosti a dovednosti a mohou si je porovnávat s ostatními žáky z jiných škol. Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Josef Vitiska, vedoucí učitel odborného výcviku a praxe

rss