ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Žáci partnerské slovenské školy na naší škole

Naší partnerskou slovenskou střední školou je od roku 2019 Střední odborná škola technická z Komárna. Dva „covidové“ roky neumožnily vzájemné návštěvy škol a neuskutečnily se ani připravené výměnné pobyty českých a slovenských žáků. V letošním školním roce začala příprava a stanovení podmínek výměnných pobytů našich a slovenských žáků. První květnový týden od 2. května zavítali na naši střední školu žáci ze slovenské školy, ze druhého ročníku oboru Komerční pracovník a oboru Grafika. Žáci prvních ročníků naší odborné školy navštíví slovenskou střední školu od 19. června do 22. června 2023. Cílem výměnných pobytů je poznávání historie, kultury a měst Ledče nad Sázavou a Komárna, návštěva hlavních měst – Prahy a Bratislavy a společné aktivity žáků oborů Informační technologie a Strojírenství ve výuce.

Z Komárna k nám do Ledče nad Sázavou přijelo vlakem 20 žáků se svým pedagogickým dozorem. Po přivítání a ubytování na internátě jsme žáky pozvali na večerní promítání filmu Zatmění v našem sále na gymnáziu. Druhý den slovenští žáci a naši žáci prvních ročníků vyrazili společně poznávat památky a krásy hlavního města Prahy. Procházka Prahou začala na Pražském hradě a v chrámu svatého Víta, pokračovala přes Karlův most na Staroměstské náměstí a skončila na Václavském náměstí. Třetí den byl věnován společným aktivitám ve výuce, při nichž žáci vytvářeli prezentace, ve kterých porovnávali svoje města (Ledeč nad Sázavou a Komárno) a grafické mozaiky charakteristických symbolů České a Slovenské republiky. Po obědě zamířili do školních dílen. Odpoledne bylo věnováno prohlídce města Ledče nad Sázavou. První zastávka byla v kostele sv. Petra a Pavla, kde nás průvodkyně seznámila s historií kostela a našeho města, dále jsme pokračovali do Židovské synagogy. Poslední zastávkou byl ledečský hrad, jeho prohlídka s průvodcem a možnost podívat se z výšky na Ledeč nad Sázavou. Poté již měli žáci osobní volno a mohli si sami prohlédnout naše město.

V pátek si slovenští žáci prohlédli gymnázium, zavítali do chemické laboratoře, kde si pro ně vyučující chemie připravily několik pokusů. Ledeč nad Sázavou si prohlédli opět z výšky, tentokrát z naší hvězdárny, kde se jim věnovali naši žáci. Při rozloučení v sále gymnázia žáci i jejich pedagogický dozor vyhodnotili tuto akci kladně a doufáme, že výměnné pobyty mezi naší a slovenskou školou budou pokračovat. Po obědě v naší školní jídelně vyrazili slovenští žáci na cestu domů, do Komárna.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří zajišťovali program, i všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu této návštěvy (uklízečkám, kuchaři a kuchařkám, …).

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání


rss