Archiv

Začaly maturitní zkoušky

V úterý 28. dubna začaly na střední odborné škole praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů žáků oborů strojírenství a informační technologie. Zkoušky probíhaly ve dvou dnech, žáci si vylosovali jedno téma z více variant. Praktická zkouška v oboru strojírenství se skládá ze dvou částí: návrhu a výpočtu šroubového spoje, hybného hřídele, včetně kontrolních výpočtů a z grafického zpracování kotoučové spojky, svařované podpěry, hřídele, napínáku v řetězu, lanové kladnice a přepouštěcího ventilu. Praktická zkouška v oboru informačních technologií zahrnuje zpracování souvislého příkladu účtování ve výrobním, obchodním podniku nebo podniku poskytující služby, včetně sestavení kalkulace, výpočtu mezd zaměstnanců podniku a výpočtu odpisů. Žáci zadávají účetní případy do počítače v účetním programu, vyhotovují faktury, na závěr tisknou účetní deník, účetní výkazy - rozvahu a výkaz zisku a ztráty a vyhotovují účetní doklady. Jeden den je věnován práci s databázemi, výpočtům v programu Excel, počítačovému designu, včetně tvorby webových stránek a obchodní korespondenci. Žáci ověřují své dosažené vědomosti a dovednosti nabyté z předcházejících čtyř let na praktických příkladech.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss