ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Za Santinim do Želiva

Různé kulturní i turistické akce letos si připomínají třísté výročí úmrtí mimořádného architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Studenti septimy a 3.B měli možnost seznámit se s životem a dílem tohoto výjimečného stavitele ve středu 13.9. v želivském klášteře.

Do osudu architekta Santiniho jsme nejdříve nahlédli prostřednictvím hrané prohlídky.

Některé postavy měly předobraz v reálných osobách, jiné byly smyšlené, aby dotvořily dramatický příběh. Díky této prohlídce jsme se dostali do nejrůznějších částí kláštera, včetně dvora, sklepení a refektáře, a protože byla určena studentům, nescházely ani zábavné prvky, kterým by se skutečný Santini divil. Jak se ovšem ukázalo, studenti si i díky zábavnosti zapamatovali mnoho informací nejen o Santinim, ale i o klášteře.

Druhá část návštěvy pak byly věnována přímo architektovu dílu v želivském klášterním kostele. Průvodce upozornil na mimořádnost práce se světlem, s mariánskými symboly a na celkově geniální Santiniho práci. Studenty zaujaly především zajímavosti a legendy. Komu by v paměti nezůstala informace, že Santini v každém svém díle nechal malý skrytý sejf, který se obtížně hledá? Ale je to fakt, nebo legenda? Které symboly skrývá klenba nad kostelní lodí? A jak je to se světelným paprskem, který proniká oknem nad varhanami a putuje celou lodí až nakonec skončí na oltářním obraze nad hlavou Panny Marie? Skutečně se to jednou za rok stane? Některé otázky zůstanou nezodpovězené, na jiné můžeme zjistit odpověď příští rok v 8. září (putování světla kostelem).

Následná beseda ve škole prokázala, že exkurze opravdu obohatila vědomosti studentů a že ve výuce barokní architektury budou mít na co navazovat.

Lenka Trtíková


FOTOGALERIE

rss