Novinky

Webové stránky k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz 

Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a zveřejnění výsledků.


Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

Informační den k přijímacímu řízení bude na naší škole ve středu 10. 1. 2024 od 14:00 hodin do 17:00 hodin ve všech budovách školy (Husovo náměstí 1, Koželská 551, Poštovní 405).

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss