Využití MS Excelu v Matematice (DVPP)

Využití MS Excelu v Matematice

Obsah

·        Principy práce v tabulkovém procesoru (prostředí, hodnoty, formátování)

·        Tvorba vzorců (druhy vzorců, funkce, způsoby potvrzování)

·        Ověření dat (zabezpečení proti zadávání neplatných hodnot)

·        Závislosti vzorců (odhalování chyb ve vzorcích)

·      Zpětné řešení (využití nástroje Hledání řešení pro iterační výpočty, numerická řešení kořenů rovnic)

·        Lineární algebra (maticové výpočty, řešení soustav lineárních rovnic)

·      Grafy funkcí (znázorňování funkčních závislostí pomocí grafů a jejich modifikace v závislosti na parametrech funkcí, tabelace funkcí, určování průsečíků více funkcí) 

Číslo akreditace

MSMT-6216/2017-1-324

Cílová skupina

pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol (zejména pro učitele matematiky)

Lektor / garant

Ing. Jan Roubíček

Místo

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Koželská 551, Ledeč nad Sázavou, počítačová učebna K11

Hodinová dotace

16 hodin

Cena kurzu

2 370,- Kč

Termín

podle zájmu
ve všední dny 4 x 4 hodiny od 15:00 do 18:30  (2x týdně) nebo
v sobotu 2 x 8 hodin od 9:00 do 16:30

Přihlášky

e-mail: rydlovav@gsv365.cz 


rss