ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Výtvarné soutěže

To není hřbitov, toť můj sad… Kytice Karla Jaromíra Erbena“.

V tomto školním roce se naši studenti zúčastnili dvou krajských výtvarných soutěží. První měla název: „To není hřbitov, toť můj sad… Kytice Karla Jaromíra Erbena“. Soutěž vyhlásila Galerie Havlíčkův Brod a účast byla opravdu četná (některé práce byly i ze škol mimo náš kraj). Velký zájem o soutěž udělal pracovníkům, galerie radost, ale o to těžší bylo vybrat vítězné práce. Porotu tvořili zkušení odborní pracovníci galerie a z každé kategorie vybrali šest nejlepších prací, které byly v galerii vystaveny v termínu 29. 5. – 9. 6. 2024. Vítězové také obdrželi věcné ceny. Naše škola do soutěže zaslala více prací a celkem pět z nich se dostalo do výběru těch nejlepších. V galerii fotografií můžete vidět práce, které jsme zaslali i ty, které dosáhly ocenění. Všem studentům zapojeným do soutěže děkujeme za reprezentaci školy a těm oceněným srdečně gratulujeme a taktéž děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ocenění obdrželi:

Kategorie II. stupeň ZŠ:
3. místo - Matyáš Trpišovský, 4. K
4. místo - Nela Burdová, 3. T
5. místo – Marie Bělíková, 3. T
Kategorie SŠ:
4. místo – Kateryna Ivanchenko, 2. B
6. místo – Šimon Pelikán, 5. K

GALERIE

Výtvarná soutěž: „Požární ochrana očima dětí a mládeže“
Každoročně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Nebylo tomu jinak ani v roce 2024. Výtvarné části z naší školy se mohly účastnit celkem 3 práce, které byly v doručeny na OSH Havlíčkův Brod. Z těchto prací se umístil na 2. místě Vojtěch Hospodka ze třídy 1.P. Za práci dostal diplom a věcnou cenu. V galerii fotografií můžete vidět práce, které jsme odevzdali do soutěže i tu, která obdržela ocenění. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

GALERIE II

Mgr. Stanislava Mrázková

rss