Archiv

Výtvarná soutěž

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže Příroda kolem nás, kterou vyhlásila správa Národního Parku Podyjí. Uzávěrka soutěže byla dne 31. 1. 2017. Cílem soutěže bylo oslovit a zaujmout děti, probudit v nich zájem o naši chráněnou přírodu. Soutěž byla vyhlášena pro žáky do 15 let věku.

Z našeho gymnázia byly vybrány výtvarné práce z ročníků prima, sekunda, tercie a kvarta. Do výtvarných soutěží se zasílají originály prací, z tohoto důvodu byly vybrané práce nafoceny a můžete si je prohlédnout. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Stanislava Mrázková,

vyučující výtvarné výchovy

DALŠÍ PRÁCE STUDENTŮ

rss