Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese

vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout žákům maturitních ročníků vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky. Bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Podrobné informace k registraci jsou k dispozici na adrese https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Jaké dokumenty mohou žáci prostřednictvím VPŽ obdržet

1. Pozvánku k písemným zkouškám společné části MZ
Tento dokument poskytuje žákům primárně ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen.

2. Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka
Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

3. Ohodnocený záznamový arch didaktického testu
V dokumentu jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu si žák může ověřit, zda mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

4. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný. Výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí, proto je vydán vždy až po ukončení zkoušek a po zpracování výsledků všech maturantů, kteří byli ke společné části maturitní zkoušky přihlášeni. 

Poznámka k VPŽ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení je třeba řešit s ředitelkou školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

 

rss