ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vyslanecká škola Evropského parlamentu

Naše škola byla v letošním roce vybrána do projektu EPAS (European Parliament Ambassador School Programme) - Vyslanecké školy Evropského parlamentu. Jedná se o program Evropského parlamentu, který má za cíl zvýšit na školách povědomí o Evropském parlamentu a o evropských hodnotách. Žáci ze třídy 3.B a 7.S vytvořili tým, ve kterém působili jako junior vyslanci, jejich úkolem bylo vymýšlení a realizace aktivit pro své spolužáky s cílem rozšířit znalosti o Evropské unii a jejích hodnotách.

Některé z aktivit byly povinné a byly podmínkou úspěšného dokončení programu. Mezi tyto aktivity patřila rubrika Deník junior vyslance, ve kterém žáci formou videa představili svou školu. Další aktivitou byl Infopoint - vytvořit ve škole nástěnku o Evropské unii. Založit profil na sociálních sítích a být aktivní v online prostředí - další povinný úkol. Mezi povinné body patřilo také vytvořit aktivitu ke Dni Evropy, který připadá na 9. května. Junior vyslanci k tomuto dni pro žáky primy a sekundy vymysleli projektový den, vytvořili 4 stanoviště zaměřené na určité aktivity: prvním z nich byl Evropský kvíz, kde podle indicií poznávali, o jaký stát EU se jedná. Na druhém stanovišti žáci poznávali vlajky států EU a poté si sami navrhovali vlajku EU. Nechyběl ani sport. Hádali evropské sportovce a byly jim představeny netradiční sporty v Evropě. Posledním úkolem byla štafeta se základními frázemi v různých evropských jazycích. Na závěr této aktivity bylo rozeznávání jazyků a země původu různých známých písniček.

Další aktivity realizované v programu EPAS už záležely na kreativitě a fantazii junior vyslanců. Žáci uspořádali školní referendum, kdy jejich spolužáci volili, jestli by za měnu v naší zemi chtěli Euro nebo Českou korunu. Pro své spolužáky si dále připravili Kahooty o EU, Oxfordské debaty, prezentace s aktivitami na téma Velikonoce v zemích EU. Připomněli jsme si různé mezinárodní dny, jako např. Mezinárodní den komplimentů (24. 1.), Evropský den ochrany osobních údajů (28. 1.), Den mateřských jazyků (21. 2.), Evropský den spotřebitelů (15. 3.), Světový den Downova syndromu (21. 3.), Evropský den za práva pacientů (18. 4.). V květnu proběhly Studentské volby do Evropského parlamentu.

V pátek 21. června v Praze ve Vlasteneckém sále Karolina se uskutečnila závěrečná ceremonie a slavnostní ukončení programu Vyslanecké školy Evropského parlamentu. Školy zapojené do projektu prezentovaly své nejlepší realizované aktivity. Po besedě “Jak náročné je pro novináře informovat o EU?” proběhlo vyhlášení výsledků, předání plaket a certifikátů. V tomto školním roce se podařilo projekt ukončit 13 školám a 4 z nich vyhrály cestu do Štrasburku.
Úspěšným zakončením programu se ledečské gymnázium stalo Vyslaneckou školou Evropského parlamentu.
Děkuji všem junior vyslancům zapojeným do projektu za realizované aktivity a za vzornou reprezentaci školy! Do dalších projektů přeji mnoho úspěchů!

Mgr. Iveta Hausdorová

FOTOGALERIE


rss