ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Výročí smrti pátera Josefa Toufara ...

Obvyklá výuka na Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou bývá doplňována aktivitami, při kterých si žáci rozšíří vědomosti i jinou formou a ve spolupráci s odborníky z praxe. Takovou příležitost měli 22.2. 2022 studenti kvinty gymnázia, kteří se v rámci projektového dne seznámili s osudem pátera Josefa Toufara.

Projektový den začal ve škole prezentací Mgr. Stanislavy Vodičkové, vědecké pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů. Tématem byla situace v Československu po roce 1948, nástup totalitního režimu a perzekuce církví v tomto období, aby žáci znali komplexnější souvislosti a okolnosti, ve kterých se odehrál příběh J. Toufara.

Další část projektu se uskutečnila přímo v Číhošti, místě působení pátera Toufara. Žáci nejdříve usedli do kostelních lavic a Pavel Jäger, duchovní správce farnosti, přiblížil žákům nejen život a osobnost Josefa Toufara, ale promluvil i o událostech tzv. čihošťského zázraku z roku 1949 a jejich důsledcích. Následně se žáci přesunuli na faru, kde zhlédli výstavu k tématu a farář Jäger doplnil i další zajímavé detaily Toufarova života.

Poslední aktivita projektového dne byla připravena ve škole. Žáci ve skupinách pracovali s dějepisným sešitem, který připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Součástí tohoto sešitu, bylo jednak komiksové zpracování některých události Toufarova života, ale především dobové historické prameny (protokoly, novinové články, dopisy apod.). Touto aktivitou tak mohli propojit a systematizovat vše, co se během projektového dne o tématu dověděli.

V závěrečné reflexi žáci hodnotili celý projektový den kladně, přičemž nejvíce ocenili, že mohli navštívit kostel, poznali autentické prostředí a mohli si představit lépe představit popisované události. Děkujeme pí Vodičkové a p. Jägerovi za spolupráci na projektovém dni, který byl zorganizován v rámci tzv. šablon Poznáváme svět, protože především díky jejich přispění celá akce proběhla úspěšně.

Lenka Trtíková

FOTOGALERIE

rss