Přírodní a technické obory

Výrobní program a nové technologie ve strojírenství

Ve středu dne 25. 3. 2015 se na naší škole uskutečnila přednáška, kterou provedl zástupce podniku KOVOFINIŠ, s.r.o. Ledeč nad Sázavou p. Josef Novotný.

Odborná přednáška proběhla v přednáškovém sále naší školy v budově gymnázia a zúčastnili se jí žáci studijních oborů 1. a 4. ročníku oboru strojírenství, 1. ročníku oboru mechanik seřizovač a 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik. Dále byli přítomni žáci 8. A a 8. B Základní školy Ledeč nad Sázavou. Celkem si přednášku vyslechlo 88 žáků.

Program odborné přednášky

  1. historie podniku KOVOFINIŠ
  2. potřeba strojírenské výroby
  3. metody povrchových úprav materiálů
  4. výrobní program KOVOFINIŠ
  5. využívání nových výrobních technologií v podniku  KOVOFINIŠ
  6. uplatnění absolventů škol v podniku KOVOFINIŠ
  7. uplatnění držitelů svářečských průkazů (el. oblouk, plasty)
  8. video ukázky - svařování plastů, svařování kovů, prezentace naší školy

Na závěr byli žáci pozváni na exkurze do podniku KOVOFINIŠ a na prohlídky naší školy.

Mgr. Václav Němec

rss