ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Výměnné pobyty ledečské střední školy pokračují

Na začátku školního roku jsme začali s vedením Agro-technické střední školy v Bystřici nad Pernštejnem plánovat výměnné pobyty žáků našich škol. Harmonogramy obou škol jsou velmi nabité, našli jsme společný poslední týden v květnu, kdy by se pobyt mohl zrealizovat.

Cílem výměnných pobytů je poznat historii, kulturu a okolí Ledče nad Sázavou a na druhé straně Bystřice nad Pernštejnem.

Přes počáteční problémy se zajištěním autobusu z bystřické školy k nám do Ledče 28. května přijelo 20 studentů s 2 učiteli. Do žďárského autobusu nastoupili naši studenti druhého ročníku oboru informační technologie a strojírenství se svými učitelkami a vydali se směrem Bystřice nad Pernštejnem.

Náš pobyt v Bystřici jsme zahájili obědem a po ubytování jsme odjížděli školními auty na hrad Pernštejn. Po prohlídce hradu a zahrad jsme se přesunuli do Centra Eden v Bystřici, ve kterém je největší Farmakoutek na Vysočině a zároveň je zde zajištován odborný výcvik pro obory agropodnikání a farmář. Po večeři proběhlo mezi studenty obou škol sportovní utkání ve fotbale. Druhý den jsme si prohlédli školu, elektrotraktor, školní kaipan a další zajímavosti. Počasí nám v Bystřici po oba dny přálo.

Naproti tomu v Ledči nad Sázavou začalo během dopoledne pršet, proto jsme operativně změnili domluvený program. Na naši školu zavítali studenti prvního ročníku oboru agropodnikání, věnovali se jim studenti prvního ročníku. Po ubytování si studenti prohlédli školu, především odborné učebny pro 3D tisk, gravírování a zároveň s našimi studenty prvního ročníku společně skládali puzzle z 3D tiskárny, plnili úkoly z anglického či českého jazyka, vytvořili umělý sníh či poskládali kostru z biologie. Žáci mohli vyluštit křížovku z ekonomiky, „pohrát“ si s robotíky nebo se naučit svářet na tabletech. Po obědě si studenti s našimi studenty prvního ročníku zahráli přátelské utkání ve fotbale v naší sportovní hale. Potom studenti vyrazili poznávat město Ledeč nad Sázavou. Přes ledečské náměstí pokračovali na ledečský hrad, kde jsme měli objednanou prohlídku. Po prohlídce měli studenti možnost sami prozkoumat náměstí a jeho okolí. Po večeři jsme se přesunuli na bowlingový turnaj, kterého se zúčastnili žáci obou škol. Druhý den se počasí umoudřilo a mohli jsme zrealizovat naplánovanou procházku podél řeky Sázavy do Stvořidel. Zpět se svezli Posázavským pacifikem do Ledče nad Sázavou a po obědě studenti bystřické školy odjížděli domů. Doufáme, že se bystřičtí studenti opět v budoucnosti do Ledče vrátí, třeba i se svými rodinami.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, kteří zajišťovali program, zaměstnancům, uklízečkám, kuchařkám, kteří se podíleli na zdárném průběhu této návštěvy. Další poděkování patří pedagogickému dozoru našich žáků v Bystřici nad Pernštejnem. Obě školy připravily pro studenty bohatý a zajímavý program.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
 

rss