ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vyhodnocení dotazníků k distanční výuce

Po výborné zpětné vazbě týkající se distanční výuky na naší škole u nižšího gymnázia, vedení školy oslovilo také žáky a rodiče vyššího gymnázia a střední odborné školy. Tento dotazník byl zaslán přes aplikaci Bakaláři a rodiče a žáci se anonymně mohli vyjádřit k nedostatkům či naopak vyzvednout pozitiva v období distančního vzdělávání.

Kvinta, 1. B – oktáva, 4. B

Ze strany rodičů je výuka hodnocena pozitivně, 75 % rodičů odpovědělo, že úkolů je přiměřené množství, žáci se tomu musí věnovat, ale necítí se přetížený/á, 80 % preferuje prezenční výuku, technické podmínky pro výuku jsou vynikající (82 %). Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly více než 4 hodiny (75 %), počet online hodin je přiměřený pro 56 % rodičů a 19 % rodičů hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout. Množství zadávaných úkolů je přiměřené (78 %) a úkolů je mnoho (15 %), Většina rodičů nepomáhá svým dětem při distanční výuce (53 %), někteří jen výjimečně (44 %), 50 % rodičů je spokojeno s hodnocením žáků při distanční výuce, 39 % nedokáže posoudit spokojenost s hodnocením posoudit. Další otázka se týkala zasílání vyhodnocení zadaných úkolů jednotlivými vyučujícími, zde většina rodičů (42 %) uvedla odpověď do týdne či nedokázali posoudit. 66 % žáků, dle rodičů, má na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi rodiči a učiteli je celkem 94 % rodičů. Stávající distanční výuka vyhovuje 34 % rodičů, přidat více online hodin 22 % rodičů, snížit počet online hodin 1,5 %, snížit zadávané úkoly požaduje 14 % rodičů, 28 % rodičů nedokáže posoudit.

Ze strany žáků je výuka hodnocena také pozitivně, žáci preferují ze 63 % prezenční výuku a ze 37 % distanční výuku, úkolů je přiměřené množství pro 69 % žáků, pro 21 % žáků je úkolů příliš a pro 7 % příliš mnoho, technické podmínky pro výuku jsou vynikající pro 75 % a 1 žák má zapůjčený notebook ze školy. Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly více než 4 hodiny (73 %) a 25 % žáků méně než 4 hodiny. Počet online hodin je přiměřený pro 52 % žáků, 31 % žáků hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout, množství zadávaných úkolů je přiměřené pro 63 % žáků, 77 % žáků uvedlo, že má na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi žákem a učitelem je celkem 91 % žáků. Stávající distanční výuka vyhovuje 39 % žáků, přidat více online hodin 5 %, snížit počet online hodin 12 %, 1 žák by chtěl přidat zadávané úkoly, snížit zadávané úkoly by chtělo 27 % žáků a 16 % dotázaných nedokáže posoudit.

1. ročník – 4. ročník maturitní i učební obory SOŠ

Ze strany rodičů je výuka hodnocena pozitivně, 100 % rodičů odpovědělo, že úkolů je přiměřené množství, žáci se tomu musí věnovat, ale necítí se přetížený/á, 80 % preferuje prezenční výuku, technické podmínky pro výuku jsou vynikající (88 %). Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly méně než 4 hodiny (52 %), počet online hodin je přiměřený pro 72 % rodičů a 1 z rodičů hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout. Množství zadávaných úkolů je přiměřené (92 %) a úkolů je mnoho (4 %), Většina rodičů nepomáhá svým dětem při distanční výuce (60 %), někteří jen výjimečně (36 %), 60 % rodičů je spokojeno s hodnocením žáků při distanční výuce, 32 % nedokáže posoudit spokojenost s hodnocením posoudit. Další otázka se týkala zasílání vyhodnocení zadaných úkolů jednotlivými vyučujícími, zde většina rodičů (60 %) zvolila odpověď včas, neprodleně či do týdne, ostatní nedokázali posoudit. Z pohledu rodičů má 80 % žáků na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi rodiči a učiteli je celkem 100 % rodičů. Stávající distanční výuka vyhovuje 34 % rodičů, přidat více online hodin 24 % rodičů, snížit zadávané úkoly požaduje 4 % rodičů, 24 % rodičů nedokáže posoudit.

Ze strany žáků je výuka hodnocena také pozitivně, žáci preferují ze 69 % prezenční výuku a ze 31 % distanční výuku, úkolů je přiměřené množství pro 61 % žáků, pro 17 % žáků je úkolů mnoho, technické podmínky pro výuku jsou vynikající pro 69 % a 1 žák má zapůjčený notebook ze školy. Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly méně než 4 hodiny (53 %) a 47 % žáků více než 4 hodiny. Počet online hodin je přiměřený pro 61 % žáků, 1 žák hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout, množství zadávaných úkolů je přiměřené pro 75 % žáků, 67 % žáků uvedlo, že má na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi žákem a učitelem je celkem 97 % žáků. Stávající distanční výuka vyhovuje 39 % žáků, přidat více online hodin pouze 1 odpověď, snížit počet online hodin 1, snížit zadávané úkoly by chtělo 28 % žáků a 28 % dotázaných nedokáže posoudit.

Vedení školy děkuje rodičům i žákům za vyplnění dotazníků a ostatní sdělení ohledně distanční výuky, návrhy na zlepšení se budeme zabývat a budou projednány s učiteli. Většina rodičů ocenila aktivní přístup učitelů v rámci distančního vzdělávání, doporučili větší opakování a upevňování učiva, které se probíralo v rámci tohoto období. Součástí distanční výuky byly i zajímavé přednášky např. preventivní program Nehodou to začíná aj.

Vysvětlení k zadávaným úkolům z tělesné, výtvarné a hudební výchovy. Tyto předměty jsou uváděny na vysvědčení a při dlouhodobém uzavření školy z důvodu mimořádných událostí je nutné i tyto předměty klasifikovat, tudíž je nevypouštět z rozvrhu. Výchovy mají i v distanční výuce své nezastupitelné místo. Z předmětu tělesná výchova jsou zadávány úkoly převážně ve všech oborech a cílem je aktivovat žáky k pohybu.

rss