Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2021/2022.

Důležité termíny

Do 1. března 2021 – odevzdání vyplněné přihlášky uchazeče škole.

rss