Vyhlášení 5. kola PŘ na Vyšší odbornou školu

Ve znění § 93 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě § 2 odst. 1 - 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy páté kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro akreditovaný vzdělávací program 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku v denní formě a současně zveřejňuje kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek:

    kritéria a termíny


     


    rss