Přijímací řízení

Vyhlášení 4. kola PŘ pro škol. rok 2020/2021 - učební obory

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

    kritéria 
    rss