Úřední deska

Vyhlášení 3. kola PŘ na střední školu pro školní rok 2023/2024 - obor vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku učebního oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů pro školní rok 2023/2024:

    Kritéria


     

    rss