Úřední deska

Vyhlášení 3. kola PŘ na střední školu pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023 a stanovila kritéria pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů:

    Kritéria
    rss