Novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - střední škola - kritéria

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria pro přijetí do 1. ročníků jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2021/2022:

    kritéria

     

    rss