Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2023/2024.

rss