Novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na střední školu pro šk. rok 2024/2025

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení na střední školu do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2024/2025:

    Kritéria přijímacího řízení

     

    rss