Úřední deska

Vyhlášení 2. kola PŘ pro škol. rok 2020/2021 - obor vzdělání Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka 2. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů pro školní rok 2020/2021

    kritéria 
    rss