Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola PŘ na střední školu pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro střední školu a stanovila kritéria pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2022/2023 

    Kritéria


    rss