Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na střední školu pro škol. rok 2020/2021

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2020/2021:

    Kritéria 

     

    rss