Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola PŘ na střední školu pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro
přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2023/2024:

    kritéria


    rss