Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola PŘ na střední školu pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2022/2023:

    Kritéria
    rss