Přijímací řízení

Vyhlášení 1., 2. a 3. kola PŘ na VOŠ pro školní rok 2022/2023

Ve znění § 93 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě § 2 odst. 1 - 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji první, druhé a třetí kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro akreditovaný vzdělávací program 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku v denní a kombinované formě a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek

    Kritéria a termíny přijímacího řízení


    rss