Výchovné poradenství a prevence

Výchovní poradci 


Gymnázium


Střední odborná škola

Metodik prevence


Hlavní oblasti činnosti

  • Podpora studentů při studiu (zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium nebo do prvního ročníku, pomoc při změně školy v průběhu studia, pomoc studentům s diagnózou SPU, pomoc při řešení osobních obtíží a problémů studentů).
  • Profesionální orientace a instrukce k přijímacímu řízení na VOŠ na VŠ (informace o možnostech pomaturitního studia, instruktáž k přijímacímu řízení, zajištění zpětné vazby - statistika úspěšnosti našich studentů v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ,…).
  • Spolupráce se školním metodikem prevence (Ing. Jana Flekalová).
  • Spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů.
  • Práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy.
  • Zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou.
  • Zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky.

Dokumenty

rss