EU peníze středním školám

VY_32_INOVACE_11_1_ST

Tematická oblast: Strojírenská technologie I

Autor: Mgr. Václav Němec

Vytvořeno: únor 2013 až duben2014

Anotace:

Digitální učební materiály slouží k zdokonalení, procvičení a upevnění znalostí a dovedností z oblasti strojírenské technologie, tento modul je zaměřen konkrétně na obrábění na CNC strojích. Výstupem je pak  naprogramování zadané součásti.

Využití ve výuce:

Zadání slouží k procvičení již probraného učiva žákům při frontální výuce ve škole a k jeho individuálnímu procvičování domova. Zadání jsou určena k ověření získaných znalostí a dovedností v oblasti programování CNC obráběcích soustruhů a frézek. Slouží pro zpětnou vazbu při ověřování úspěšnosti (ve škole i z domova). Slouží k tomu programy S 2000 a F 2000.

Digitální učební materiály

č. Úloha Cílová skupina Cíle Soubor
1 Soustružení válcových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_01_ST
2 Rádiusové a stažené hrany při soustružení válcových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_02_ST
3 Soustružení zápichů 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_03_ST
4 Vrtání na soustruhu 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_04_ST
5 Soustružení kuželových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_05_ST
6 Soustružení čelních rádiusových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_06_ST
7 Soustružení vnitřních válcových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_07_ST
8 Vystružování při soustružení 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_08_ST
9 Řezání závitů soustružnickým nožem 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_09_ST
10 Soustružení řemenice pro klínový řemen 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_10_ST
11 Frézování rovinných ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_11_ST
12 Frézování rovinných ploch pootočených o úhel 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_12_ST
13 Frézování šikmých ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_13_ST
14 Frézování kruhových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_14_ST
15 Frézování obdélníkových kapes 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_15_ST
16 Frézování kruhových kapes 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_16_ST
17 Vrtání řady otvorů na frézce 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_17_ST
18 Vrtání otvorů na kružnici na frézce 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_18_ST
19 Řezání závitů na frézce 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_19_ST
20 Frézování tvarových ploch 4. ročník SOŠ Vysvětlení pojmů a jejich použití VY_32_INOVACE_11_1_20_ST
rss